• Imprimeix

Biblioteca central

Biblioteca central

La Biblioteca central del Departament de Cultura es crea l’any 1985 amb la finalitat de donar suport a les actuacions del Departament i al seu personal.

A la Biblioteca s’hi poden trobar tres fons diferenciats:

  • Fons especialitzats en polítiques culturals, sociologia de la cultura, economia de la cultura, estadístiques culturals, gestió cultural, finançament de la cultura, consum cultural, indústries culturals ...
  • Fons especialitzats en dret administratiu, dret financer i pressupostari, dret cultural, tècniques pressupostàries i comptabilitat pública, formació i gestió de personal, i programació i planificació de l’Administració.
  • Fons editat pel Departament de Cultura. Es cataloga i es guarda un exemplar de totes les publicacions editades pel Departament (excepte cartells, tríptics i fullets).

 

La Biblioteca forma part de la xarxa de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya, que són un conjunt de biblioteques especialitzades de titularitat de l’administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats de dret públic que en depenen.

Des de principis de l'any 2017, també s'ha incorporat al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). Aquest catàleg conté més de 5 milions de títols i dóna accés a més de 10 milions de documents físics dipositats a les biblioteques del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i d'altres biblioteques associades.

  

Usuaris

Els usuaris de la biblioteca són prioritàriament el personal del Departament de Cultura, universitats, investigadors i empreses i entitats relacionades amb la recerca i la gestió cultural.

 

Data d'actualització:  02.06.2016