• Imprimeix

Ressenyes

Les ressenyes són recensions exhaustives i amb comentaris de llibres. La Biblioteca central del Departament de Cultura elabora tres tipus diferents de ressenyes:

  • Ressenyes basades en el contingut general del llibre
  • Ressenyes basades en el sumari i en els preliminars de la publicació
  • Ressenyes en les quals es reprodueix el sumari, amb o sense comentari


Els documents d'escullen seguint criteris professionals, prenent sempre com a base la temàtica de la Biblioteca, però també analitzant les característiques de cada document amb l'objectiu final que aquella publicació sigui també d'interès per a qualsevol persona.

La finalitat d'aquest servei és facilitar l'accés al contingut dels documents i, al mateix temps, promoure la consulta del fons de la Biblioteca.

Consum cultural

Economia de la cultura

Indústries culturals

Patrimoni cultural

Política cultural

Altres matèries relacionades amb el sector cultural

Data d'actualització:  28.01.2014