# 1

Butlletí Dades culturals

Departament de Cultura

Dipòsit legal: B 26122-2015 | ISSN: 2462-4896

Dimecres, 14 d'octubre de 2015 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Actualitat

El tercer sector cultural català guanya visibilitat i presència social ???


Dos nous estudis subratllen la importància econòmica i el valor del treball voluntari en les associacions culturals del país

Com és el tercer sector cultural a Catalunya? Com són els seus treballadors i quin tipus de dedicació tenen? Amb quins pressupostos treballen? En els darrers anys, cada vegada són més els esforços d’organismes i institucions per a dimensionar l’activitat de l’anomenat “tercer sector cultural” (el conjunt d’associacions que desenvolupen activitats culturals i sense ànim de lucre que no formen part del sector públic) per posar de rellevància el seu impacte econòmic i social.  

Amunt

::Publicacions. Novetats

Balanç de Govern. Departament de Cultura. 2011/2015

El Balanç de Govern presenta, a través de 16 apartats temàtics, les accions estratègiques que ha dut a terme el Departament de Cultura des del 2011 fins enguany. El Resum executiu (també disponible en versió anglesa), és un recull de les principals actuacions ordenades en eixos programàtics. La Memòria del Departament de Cultura 2014 queda inclosa dins aquest Balanç, alhora que es complementa amb les síntesis de dades d'activitat i dades pressupostàries.

Novetats de la Biblioteca central del Departament de Cultura
© Generalitat de Catalunya