# 8

Butlletí Dades culturals

Departament de Cultura

Dipòsit legal: B 26122-2015 | ISSN: 2462-4896

Dimarts, 01 de març de 2016 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Actualitat

Catalunya tanca el 2015 amb prop de 150.000 persones ocupades en el sector cultural


El Departament de Cultura presenta un nou treball a DeCultura que analitza, per primer cop, el cicle de vida dels espectacles d’arts escèniques. El document inclou informació sobre l’evolució del sector durant el període 2010-2014 respecte el nombre de companyies, els espectacles produïts i presentats, l’activitat internacional, així com els recursos disponibles i el personal. També s’adjunta un annex detallat per a cadascun dels diferents àmbits (arts escèniques, teatre, dansa i circ).

Seguiu llegint

Amunt

::Publicacions

daf

En el marc de l’Any Ramon Llull, la Biblioteca de Catalunya i el Departament de Cultura publiquen el llibre electrònic Ramon Llull a la Biblioteca de Catalunya. Aquest llibre, d’accés lliure i optimitzat per a dispositius mòbils, inclou textos de Joan Santanach i d’altres especialistes en la vida obra d’aquest autor. L’obra incorpora material multimèdia com entrevistes a experts lul·lians, audició de lectures de textos tan rellevants com el Llibre de Meravelles o el Llibre del gentil i una interpretació inèdita d’Antoni Rossell del poema Desconhort enregistrada a Sant Pau del Camp.

El llibre és d’accés lliure en format EPUB per a dispositius iOS, Adroid i en format .PDF per a ordinador. 

Novetats de la Biblioteca central del Departament de Cultura
© Generalitat de Catalunya