• Imprimeix

Ja es poden consultar les ‘Estadístiques culturals de Catalunya 2017’, amb les darreres dades del sector de la cultura i la creació del país

31/03/2017 10:03
Estadístiques culturals de Catalunya 2017

Estadístiques culturals de Catalunya és l’anuari estadístic que el Departament de Cultura publica amb l’objectiu de facilitar a l’usuari l’accés a la informació estadística disponible de cada sector cultural a Catalunya.

El sector de la cultura a Catalunya produeix un VAB de 3,7 milions d’euros, i dona feina a 147.500 persones. Les administracions públiques catalanes van destinar a la cultura 885 milions d’euros. A continuació es detallen algunes dades dels diferents àmbits de la cultura a Catalunya:

 • 329 arxius, amb 680.390 usuaris
 • 391 biblioteques públiques, amb 3,6 milions d’usuaris i 24,9 milions de visites
 • 497 museus i col·leccions amb 22,9 milions de visitants
 • 144 galeries d’art on han exposat629 artistes
 • 146 sales de cinema amb 18,9 milions d’espectadors
 • 381 títols, amb 127 milions d’exemplars editats per les empreses editorials
 • 164 sales de teatre on es van fer 957 representacions a les que van assistir 3,2 milions d’espectadors
 • 165 companyies de teatre, dansa i circ que van presentar 864 espectacles amb un total de 927 representacions
 • 3,5 milions d’espectadors van assistir als 791 concerts de música popular programats

En aquesta nova edició de les Estadístiques culturals de Catalunya podeu trobar la informació dels diferents sectors culturals en tres llengües (català, castellà i anglès), a més de la presentació metodològica. La principal novetat és la inclusió d’un apartat dedicat al sector de la música. La publicació s’estructura en els capítols següents:

 • Finançament públic
 • Empreses culturals
 • Comerç exterior
 • Ocupació
 • Despesa de les llars en cultura
 • Arxius
 • Biblioteques
 • Museus
 • Patrimoni arquitectònic i arqueològic
 • Arts visuals
 • Audiovisual
 • Llibre
 • Arts escèniques
 • Música
 • Llengua
 • Pràctiques culturals 

La publicació d’aquest anuari, a banda de complir l’obligació establerta per la llei de fer públiques totes les estadístiques produïdes en el marc del Programa anual d’actuació estadística, té essencialment la voluntat de servei als professionals de la cultura i a la ciutadania en general.

El sector de la cultura a Catalunya produeix un VAB de 3,7 milions d’euros, i dona feina a 147.500 persones. Les administracions públiques catalanes van destinar a la cultura 885 milions d'euros.