• Imprimeix

Altres

Aquest apartat recull documents sobre àmbits diversos, com per exemple, els drets d’autor, la formació en els diversos sectors de la cultura, la diversitat cultural, la planificació estratègica en cultura de diversos països, les polítiques culturals a Catalunya i Europa, el turisme cultural, la recerca, l’ocupació, la dimensió econòmica dels sectors culturals a Catalunya, etc.

 

Què puc consultar?

Trobareu la informació que fa referència a tots aquests àmbits, que no pertanyen a cap de la resta d’apartats.

Dossiers i fulls