• Imprimeix

Economia i cultura

Dades socioeconòmiques

Aquest àmbit inclou treballs tècnics de la despesa de les llars en cultura i comunicació, la dimensió econòmica dels sectors culturals a Catalunya, les aportacions en cultura de l'Estat a Catalunya i l'impacte econòmic i social de la cultura, entre d'altres.

 

Què puc consultar?

Trobareu la informació pressupostària de la despesa en cultura que s'obté dels pressupostos anuals liquidats del Departament de Cultura. I les dades de les estadístiques de les diputacions provincials, dels consells comarcals i dels ajuntaments de Catalunya, que també elabora el Departament de Cultura. També podeu consultar les dades de l'Estat, que s'obtenen del buidatge de les subvencions i inversions nominatives dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Dossiers i fulls