• Imprimeix

Metodologia

Per a què serveixen les dades que recull Departament de Cultura? Cada quan s'obtenen i qui participa en les operacions? Quins són els procediments seguits? El Departament duu a terme diverses operacions estadístiques que permeten analitzar la realitat cultural del país. Les dades recollides són necessàries per a la planificació de les polítiques culturals i per emprendre i avaluar accions en cadascun dels àmbits culturals. La secció Metodologia vol oferir un acostament als procediments utilitzats per mesurar el sector cultural català. Es presenta una introducció a les operacions estadístiques, i es posen a disposició pública diferents qüestionaris.