• Imprimeix

Primera visita

Primera visita

Dades culturals és la finestra a nombrosos continguts d’informació de qualitat en matèries de cultura i creació que el Departament de Cultura posa a la lliure disposició del ciutadà.

Es tracta de documentació en forma d’anuaris, informes, estadístiques, treballs tècnics, apunts d’actualitat o metodologies que elabora el Departament per tal d’analitzar la realitat cultural de Catalunya. L’objectiu és esdevenir un canal d’informació de primer ordre en l’àmbit cultural i en la difusió d’anàlisis sectorials i d’estadístiques.

Amb la voluntat de millorar-ne la visibilitat i garantir-ne un accés més ràpid, la pàgina organitza aquesta informació amb una distribució que simplifica la cerca dels documents i afavoreix la màxima disponibilitat de les dades exposades. Dades culturals vol ser un espai de consulta àgil i útil tant per a centres d’estudis, observatoris, professionals i estudiants, com per al públic en general interessat en la cultura.

Quines dades culturals puc trobar-hi i on puc consultar-les?

DeCultura és la capçalera de referència del web Dades culturals. Ofereix treballs tècnics sobre consum i participació cultural, polítiques culturals, economia de la cultura, anàlisis sectorials i d'estadístiques i d'altres dades d'actualitat que puguin ser d'interès.

Les xifres del mes fa una breu presentació de cada nou número dels fulls DeCultura i introdueix notes d'actualitat que són notícia, com la publicació de dades i estadístiques dels diversos àmbits culturals.

Butlletí Dades culturals

Butlletí quinzenal d'actualitat en matèria de cultura i creació. A través d'aquest Butlletí es difonen els fulls DeCultura, treballs tècnics sobre consum i participació cultural, polítiques culturals, economia de la cultura i anàlisis sectorials, així com les darreres publicacions del Departament i les novetats rebudes a la Biblioteca central.

Àmbits culturals

Presentació dels informes i dades vigents més rellevants sobre l'activitat que desenvolupen empreses, creadors, gestors, associacions, entitats i institucions culturals a Catalunya. Es poden consultar en forma d'estadístiques, estudis, treballs tècnics o anuaris.

Catalunya avui

A partir de les últimes dades recollides pel Departament, s'ofereix una panoràmica actual de la cultura a Catalunya en sis apartats.

Metodologia

Descripció dels estàndards adaptats, els procediments seguits i les eines analítiques utilitzades durant el desenvolupament i l'anàlisi posterior de les estadístiques. S'hi inclou un llistat amb les metodologies adoptades en algunes estadístiques concretes.

L'enllaç Memòries ofereix la Memòria del Departament de Cultura des del 1980 fins a l'actualitat, i també presenta altres publicacions vinculades a l'activitat del Departament, com el Balanç de Govern 2011/2015.

Així mateix, l'enllaç a la Biblioteca central permet accedir a la documentació que genera la Biblioteca central del Departament de Cultura (catàleg, ressenyes, bibliografies selectives, etc.).

Per acabar, a Dades culturals en xarxa es proposa una llista d'enllaços d'interès vinculats a la gestió de la cultura, les polítiques culturals i els servidors estadístics.

Data d'actualització:  21.04.2016